Опитування

Який би Ви підтримали напрямок проекту впровадження ІТ та мобільних технологій для покращення життєдіяльності міської інфраструктури населення, в рамках концепції «Розумні міста"

Дивитись результати

Завантаження ... Завантаження ...

Архіви новин

Електронні петиції

Електронні петиції

Урядові сайти

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Надвірнянські ресурси

Надвірнянська районна рада Надвірнянська районна державна адміністрація Відділ освіти Надвірнянської РДА

Гарячі телефони

КП «Надвірнянський житловик»

черговий - 26275

КП "Надвірнаводоканал"

диспетчер (робочі дні 8.00-17.00) - 29067

оператор водозабору (цілодобово) - 28474, 0673448010

черговий (вихідні та святкові дні) - 79806

Безпечне місто

Оголошення

Актуальне відео

Надвірна – шлях до Карпат

Стерилізаційний пункт у дії

Капремонт системи водовідведення на Ломоносова, 5

Міський голова про зустріч з керівництвом ПАТ “Укрнафта”

Вирішення питання поводження з побутовими відходами

Переможці Бюджету участі 2018

Безпека в місті

Відеозвіт міського голови Зіновія Андрійовича та Надвірнянської міської ради за 2017 рік

 

 

 

Відеоархів

Децентралізація влади

02.02.2016

ПОЛОЖЕННЯ “ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ НАДВІРНА”

                                                                                                                              Затверджено

                                                                                                                              рішенням міської ради від 29.11.2007 року

                                                                                                                               №1182-ХVІІІ/2007 “Про затвердження   

                                                                                                                               Положення про громадські слухання в м.Надвірна

                                                                                                                                                                                                                                              

 

ПОЛОЖЕННЯ

“ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В МІСТІ НАДВІРНА”

 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування міста Надвірна.

Громадські слухання є формою безпосередньої участі членів територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону України “Про місцеве самоврядування України”.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1   Метою громадських слухань є надання членам територіальної громади міста Надвірна (далі – членам громади) можливості брати участь у підготовці рішень щодо проблем життєзабезпечення й розвитку територіальної громади міста Надвірна (далі – громади).

1.2   Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути:

 • проекти нормативно-правових актів Надвірнянської міської ради (далі – ради) та її виконавчого комітету;
 • проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в територіальній громаді;
 • найважливіші питання місцевого значення;
 • звіти депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого самоврядування (далі – підприємств, установ і організацій – надавачів послуг).

1.3   На громадських слуханнях не можуть розглядатися питання, не віднесені законодавством до відання місцевого самоврядування, або такі, що суперечать Конституції та чинному законодавству України, та питання, реалізація яких зачіпає інтереси територій поза межами юрисдикції відповідної місцевої ради.

1.4   Громадські слухання проводяться у вигляді зустрічей членів громади з депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування, а також посадовими особами підприємств, організацій та установ – надавачів послуг.

1.5   Громадські слухання мають відкритий характер. Участь у громадських слуханнях може взяти будь-який дієздатний член громади віком від 18 років.

            Під час проведення громадських слухань не може чинитися перешкод для діяльності представників засобів масової інформації.

            Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань.

1.6   Учасниками громадських слухань окрім зацікавлених членів громади можуть бути:

 • депутати місцевої ради;
 • представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • представники партій, рухів, професійних і творчих спілок, органів самоорганізації населення, релігійних організацій та інших неприбуткових організацій громадянського суспільства, що діють на території Надвірнянської міської ради;
 • представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території міста.

1.7   Участь депутатів відповідної ради та посадових осіб місцевого самоврядування в громадських слуханнях із питань, що стосуються їхньої діяльності, є обов’язковою.

1.8   Громадські слухання проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.

1.9   Організаційно-технічне забезпечення проведення громадських слухань здійснюється апаратом  Надвірнянської міської ради. Витрати, пов’язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за рахунок місцевого бюджету.

 

2. ІНІЦІЮВАННЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

2.1   Ініціатором проведення громадських слухань може бути:

 • ініціативна група членів територіальної громади в кількості не менше 9 осіб, обрана на зборах членів громади; на зборах повинно бути присутніми не менше 200 членів громади;
 • орган самоорганізації населення;
 • депутатські фракції Надвірнянської міської ради;
 • постійні комісії Надвірнянської міської ради;
 • виконавчий комітет Надвірнянської міської ради;
 • міський голова;
 • громадська організація, що розповсюджує свою діяльність на територію міста Надвірна;
 • місцевий осередок політичної партії.

2.2   Громадські слухання, ініціатором проведення яких виступає міський голова чи виконавчий комітет ради, оголошуються безпосередньо шляхом видання розпорядження або прийняття відповідного рішення.

2.3   Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від інших суб’єктів ініціювання громадських слухань вноситься до Надвірнянської міської ради на ім’я міського голови у вигляді письмового звернення, в якому зазначаються:

 • час та місце запланованих громадських слухань;
 • тема (проблема, питання), що пропонується до розгляду;
 • пропозиції щодо запрошення посадових осіб;
 • особа чи особи, уповноважені представляти ініціатора: ініціативна група згідно з протоколом зборів або уповноважені представники об’єднань громадян, місцевих осередків політичних партій, органів самоорганізації населення згідно з протоколом або рішенням відповідних керівних органів.

2.4   До повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань можуть додаватись інші інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

2.5  Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане Ініціативною групою членів територіальної громади, повинно бути підписане всіма членами Ініціативної групи або її уповноваженими представниками із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, домашньої адреси, серії та номера паспорта. Усі вони мають бути жителями міста Надвірна. Крім того, до повідомлення додається протокол зборів членів громади, яким підтверджуються повноваження цієї Ініціативної групи на представництво інтересів учасників зборів.

            Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань, подане групою депутатів ради, має бути підписане всіма членами цієї групи.

            Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань від постійної комісії ради, органу самоорганізації населення, громадської організації чи місцевого осередку політичної партії підписується керівником відповідної структури із доданням витягу з протоколу засідання або рішення її керівного органу, в якому схвалюється така ініціатива.

2.6   Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань реєструється в секретаря міської ради.

2.7   Протягом 3 календарних днів  після реєстрації повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань (окрім випадків, коли ініціатором проведення громадських слухань є голова або виконавчий комітет ради) секретар ради видає ініціаторам зразок підписного листа для збору підписів на підтримку проведення громадських слухань.

2.8   Підписи на підтримку проведення громадських слухань збираються на підписних листах, форма яких подана в додатку до цього Положення.

2.9   Підписний лист повинен містити такі дані:

 • проблема (тема, питання), яку пропонується розглянути на громадських слуханнях;
 • прізвище, ім`я та по батькові члена громади, котрий підтримує ініціативу щодо проведення громадських слухань із зазначеної проблеми;
 • місце проживання;
 • серія та номер паспорта;
 • дата підписання;
 • особистий підпис члена громади.

2.10    Для реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань повинно бути зібрано не менше 500 підписів.

2.11    Ініціатива щодо проведення громадських слухань вважається такою, що не відбулася, якщо протягом 14 днів ініціатори не зібрали необхідної кількості підтримуючих підписів.

      Під час збору підписів ініціатори зобов’язані попередити громадянина, що його підпис на підтримку проведення громадських слухань може бути поставлений тільки на одному підписному листі. У разі, якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, вони не зараховуються.

2.12    До моменту реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань уповноважені здійснюють усі видатки на свою діяльність самостійно.

2.13    Ініціатива про проведення громадських слухань реєструється секретарем ради протягом 3 календарних днів від дня передачі підписних листів із необхідної кількості достовірних підписів на підтримку, про що він письмово повідомляє ініціаторів проведення громадських слухань протягом трьох робочих днів.

2.14    Міський голова не пізніше ніж через 5 календарних днів від дня реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань видає розпорядження про їх призначення.

В розпорядженні міського голови, а у випадках призначення громадських слухань виконавчим комітетом міської ради – у відповідному рішенні зазначаються:

 • тема слухань;
 • дата, місце, час їх проведення;
 • ініціатор проведення слухань;
 • питання, що виносяться на розгляд громадських слухань.

2.15   Протягом 3 календарних днів після призначення дати громадських слухань голова затверджує план заходів з організації та проведення громадських слухань.

2.16     Виконавчі органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрація підприємств, установ та організацій, розташованих на території громади, сприяють проведенню громадських слухань і надають необхідну  допомогу для їх проведення.

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ

 

3.1 Громадські слухання відкриває і веде міський голова або за його дорученням секретар міської ради чи заступники міського голови, до відання якого належить питання,  що є предметом слухань. Не може вести громадські слухання посадова особа, звіт про роботу якої винесено на ці громадські слухання.

3.2 За пропозицією учасників слухань простою більшістю може обиратися президія слухань та лічильна комісія в разі необхідності підрахунку голосів.

3.3 Головуючий на громадських слуханнях відкриває слухання, інформує про склад учасників, порядок денний та регламент слухань. Регламентом визначається загальний час слухань, в тому числі час на звіти, виступи, запитання та відповіді тощо.

3.4 Не допускається розгляд на громадських слухання та прийняття рішень із питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлення учасників громадських слухань.

3.5 Учасники громадських слухань повинні дотримуватись регламенту та суспільно – визнаних норм поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають проведенню громадських слухань.

            У випадку порушення цієї вимоги на пропозицію головуючого громадські слухання більшістю голосів присутніх можуть прийняти рішення про видалення порушника чи порушників із місця, де проводяться громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в громадському  місці.

3.6 Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлений регламент.

 

4.НАСЛІДКИ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ.

 

4.1 За результатами громадських слухань складається  протокол, який підписується головуючим на слуханнях. В протоколі зазначаються тема, час і місце проведення слухань; запитання і  пропозиції, що були висловлені в ході слухань; результати голосування, якщо таке проводилось; звернення та рекомендації учасників слухань.

4.2 Протягом трьох робочих днів після проведення громадських слухань висловлені на них пропозиції, запитання та рекомендації надсилаються у формі витягу з протоколу посадовим особам міської ради, іншим відповідним органам, підприємствам та організаціям для обов’язкового розгляду.

4.3 Відповіді на запитання та результати розгляду пропозицій, звернень оприлюднюють в тому ж порядку, що й оголошення про проведення слухань.

4.4 За результатом обговорення питань, винесених на громадські слухання, шляхом голосування можуть прийматися рішення, які заносяться до протоколу. Рішення приймаються простою більшістю від числа учасників слухань та мають рекомендаційний характер.

4.5 Рішення громадських слухань розглядаються на черговій сесії ради, на найближчому засіданні її виконавчого комітету або інших органів, яким вони адресовані, за участі ініціаторів проведення громадських слухань чи їх уповноважених представників.

4.6 Рішення міської ради чи його виконавчого комітету, прийняті за наслідками громадських слухань підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації та надсилаються ініціаторові їх проведення.

 

5.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

5.1 Чинний текст Положення про громадські слухання доводиться до відома членів громади, депутатів, органів та посадових осіб  міської ради. З цією метою текст Положення про громадські слухання:

–    оприлюднюється в місцевих засобах масової інформації;

–   видається головам депутатських фракцій та груп, зареєстрованих у міській раді, головам постійних депутатських комісій;

–  видається керівникам відділів та управлінь міської ради;

–  видається членам громади на їх прохання.

5.2 У міській раді секретарем міської ради ведеться Реєстр громадських слухань, до якого заносяться: теми громадських слухань, місце їх проведення, посада й прізвище головуючого на слуханнях, кількість учасників, кількість пропозицій, що надійшли під час слухань, адреси органів і посадових осіб, яким направлено звернення, пропозиції, рішення громадських слухань; інші дані.

5.3 До Реєстру  громадських слухань додаються протоколи громадських слухань, відповіді органів і посадових осіб та результати розгляду пропозицій і звернень, що були подані під час громадських слухань.

 

Секретар міської ради                                                  І.М.Андруняк

ДОДАТКИ ДО ПОЛОЖЕННЯ:

ДОДАТОК 1 (завантажити)

ДОДАТОК 2 (завантажити)

ДОДАТОК 3 (завантажити)

ДОДАТОК 4 (завантажити)

ДОДАТОК 5 (завантажити)

 

  

Вверх