Опитування

Який би Ви підтримали напрямок проекту впровадження ІТ та мобільних технологій для покращення життєдіяльності міської інфраструктури населення, в рамках концепції «Розумні міста"

Дивитись результати

Loading ... Loading ...

Архіви новин

Електронні петиції

Електронні петиції

Урядові сайти

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Асоціація міст України

Надвірнянські ресурси

Надвірнянська районна рада Надвірнянська районна державна адміністрація Відділ освіти Надвірнянської РДА

Гарячі телефони

КП «Надвірнянський житловик»

черговий - 26275

КП "Надвірнаводоканал"

диспетчер (робочі дні 8.00-17.00) - 29067

оператор водозабору (цілодобово) - 28474, 0673448010

черговий (вихідні та святкові дні) - 79806

КП "Надвірнакомунсервіс"

22248

робочі дні (8.00 - 17.00)

Безпечне місто

Оголошення

Актуальне відео

Надвірна – шлях до Карпат

Стерилізаційний пункт у дії

Капремонт системи водовідведення на Ломоносова, 5

Міський голова про зустріч з керівництвом ПАТ “Укрнафта”

Вирішення питання поводження з побутовими відходами

Переможці Бюджету участі 2018

Безпека в місті

Відеозвіт міського голови Зіновія Андрійовича та Надвірнянської міської ради за 2017 рік

 

 

 

Відеоархів

Децентралізація влади

18.11.2020

Надвірнянська міська рада проводить конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель

Інформація Надвірнянської міської ради Івано-Франківської області про проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель

1. Мета проведення робіт:   виготовлення та затвердження в установленому законодавством порядку звіту з експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу у власність шляхом викупу орендарем.

2. Дані про земельні ділянки:

– земельна ділянка для обслуговування магазину-кафе та добудови сантехнічного вузла, міні-котельні та кухні, площа 0,0255 га, землі житлової та громадської забудови комунальної власності; місце розташування: вул.Чорновола, 17«а», місто Надвірна, Івано-Франківська область.

3. Умови конкурсу: конкурсна документація подається окремо на кожну земельну ділянку в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається окремо на кожну земельну ділянку в запечатаному конверті і має містити:

– пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість;

– калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт;

– строк виконання робіт (у календарних днях),

– інформацію про кількість складених учасником конкурсу звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок за попередні 24 місяці.

Конверти претендентів з конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

4. Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання робіт із оцінки земель за поданою нижче формою(Додаток 1);

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи-підприємця);

– згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи-підприємця) згідно з  Додатком 2;

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії ліцензій;

– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт з експертної грошової оцінки земель, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.

5. Строк подання конкурсної документації:

До 16-00 години 04.12.2020 року (включно).

6. Поштова адреса, за якою подаються документи:

78405, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Мазепи, 29 (приміщення Надвірнянської міської ради, каб.№4, приймальня).

7. Інформація про проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 08.12.2020 року о 15-00 годині у приміщенні Надвірнянської міської ради (78405, Івано-Франківська область,місто Надвірна, вулиця Мазепи, 29, зал засідань).

Оцінка пропозицій учасників здійснюється на основі критерію „Ціна”. Переможцем визначається учасник, який запропонував найнижчу ціну послуг з виконання робіт із оцінки земель

8. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони:

78405, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Мазепи, 29, Надвірнянська міська рада.

Телефон для довідок (03475) 2-20-82, контактна особа – Дем’янчук Ярослав Богданович;

В.о. міського голови                                                              Пекарський Т.М.

Додаток 1

Конкурсній комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів з продажу на конкурентних засадах земельних ділянок комунальної власності м.Надвірна або прав на них(оренди, суперфіцію, емфітевзису)

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель (непотрібне закреслити)

Претендент __________________________________________________________________ (найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)   Керівник __________________________________________________________ (прізвище, ім’я та по батькові, посада)   Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) __________________________________________________________________ Місцезнаходження__________________________________________________   Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________    Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця: __________________________________________________________________ (послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів)   “___” ___________ 20___ року                                           __________________               (дата заповнення заяви)                                                                                          (підпис керівника юридичної особи/                                                                                                                                                            фізичної особи – підприємця)                                М.П.  

Додаток 2

Конкурсній комісії з відбору виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавця земельних торгів з продажу на конкурентних засадах земельних ділянок комунальної власності м.Надвірна або прав на них(оренди, суперфіцію, емфітевзису)

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _____________________________________________________________________________,                            (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до моїх персональних даних, які передбачено нормами чинного законодавства, (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі конкурсу, цивільно-правових та господарських відносин, тощо. Даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе та документів, передбачених оголошенням про проведення конкурсу.

___________________
(дата)
______________________
(підпис)
Вверх