Опитування

Який би Ви підтримали напрямок проекту впровадження ІТ та мобільних технологій для покращення життєдіяльності міської інфраструктури населення, в рамках концепції «Розумні міста"

Дивитись результати

Loading ... Loading ...

Архіви новин

Електронні петиції

Електронні петиції

Урядові сайти

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Асоціація міст України

Надвірнянські ресурси

Надвірнянська районна рада Надвірнянська районна державна адміністрація Відділ освіти Надвірнянської РДА

Гарячі телефони

КП «Надвірнянський житловик»

черговий - 26275

КП "Надвірнаводоканал"

диспетчер (робочі дні 8.00-17.00) - 29067

оператор водозабору (цілодобово) - 28474, 0673448010

черговий (вихідні та святкові дні) - 79806

КП "Надвірнакомунсервіс"

22248

робочі дні (8.00 - 17.00)

Безпечне місто

Оголошення

Актуальне відео

Надвірна – шлях до Карпат

Стерилізаційний пункт у дії

Капремонт системи водовідведення на Ломоносова, 5

Міський голова про зустріч з керівництвом ПАТ “Укрнафта”

Вирішення питання поводження з побутовими відходами

Переможці Бюджету участі 2018

Безпека в місті

Відеозвіт міського голови Зіновія Андрійовича та Надвірнянської міської ради за 2017 рік

 

 

 

Відеоархів

Децентралізація влади

04.02.2019

Надвірнянська міська рада проводить відбір виконавця послуг з виконання земельних торгів

 

  1. Мета проведення робіт:

проведення земельних торгів з продажу у власність земельної ділянки.

  1. Дані про земельну ділянку:

– земельна ділянка за цільовим призначенням(код КВЦПЗ – 03.07.) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі;

– вид використання: для будівництва та обслуговування торгового приміщення(будівель торгівлі) площа 0,0080 га;

– категорія земель: землі житлової та громадської забудови комунальної власності;

– місце розташування: майдан Шевченка, б/н, місто Надвірна, Івано-Франківська область.

– кадастровий №2624010100:01:001:0456,

  1. Умови відбору:

Документація претендента подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів учасника відбору, робиться відмітка “На відбір виконавців послуг з виконання земельних торгів” із зазначенням об’єкта та дати проведення відбору.

Прийняття заяв припиняється за один день до дати проведення відбору.

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у відборі не допускається.

Конверти претендентів з пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

  1. Перелік підтвердних документів, які подаються для відбору виконавців:

– заява про участь у відборі виконавця послуг з виконання земельних торгів, за формою згідно з додатком 1;

– згода на обробку персональних даних, за формою згідно з додатком 2;

– копія виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що містить актуальні відомості;

– копія документа про взяття на облік платника податків;

– копія документа, що підтверджує статус платника податку на додану вартість або єдиного податку;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про наявність програмно-технічних засобів для проведення земельних торгів на виїзді;

– інформація про практичний досвід проведення земельних торгів;

– інформація про продані лоти за останні 2 роки, в т. ч. стартова ціна, ціна продажу.

  1. Строк подання документації:

До 17-00 години 11 лютого 2019 року (включно).

  1. Поштова адреса, за якою подаються документи:

78405, Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Мазепи, 29 (приміщення Надвірнянської міської ради, приймальня).

  1. Інформація про проведення відбору:

Відбір претендентів відбудеться 13 лютого 2019 року о 15-00 годині у приміщенні Надвірнянської міської ради за адресою: Івано-Франківська область, місто Надвірна, вулиця Мазепи, 29, зал засідань).

Телефони для довідок (03475) 2-20-82, контактна особа Дем’янчук Ярослав Богданович.

 

 

 

Додаток 1

 

До комісії Надвірнянської  міської ради

з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

вул.Мазепи, 29,  м.Надвірна,

Івано-Франківської області, 78405

 

ЗАЯВА

про участь у відборі виконавців послуг з виконавця земельних торгів

 

Претендент __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім’я та

по батькові фізичної особи – підприємця)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада)

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

__________________________________________________________________

Місцезнаходження__________________________________________________

 

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________ 

 

Прошу допустити до участі у відборі виконавця земельних торгів

 

“___” ___________ 20___ року                                           __________________

              (дата заповнення заяви)                                         (підпис керівника юридичної особи/

                                                                                                                                                           фізичної особи – підприємця) 

 

                            М.П.

 

 

Додаток 2

 

До комісії Надвірнянської  міської ради

з відбору виконавця послуг з виконання земельних торгів

вул.Мазепи, 29,  м.Надвірна,

Івано-Франківської області, 78405

 

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________________,
                           (прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону «Про захист персональних даних» від 01.06.10 № 2297-VI даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, а також згідно  з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси або інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у відборі, цивільно-правових та господарських відносин.

___________________
(дата)

______________________
(підпис)

 

 

Вверх