Опитування

Який би Ви підтримали напрямок проекту впровадження ІТ та мобільних технологій для покращення життєдіяльності міської інфраструктури населення, в рамках концепції «Розумні міста"

Дивитись результати

Loading ... Loading ...

Архіви новин

Електронні петиції

Електронні петиції

Урядові сайти

Президент України
Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України

Асоціація міст України

Надвірнянські ресурси

Надвірнянська районна рада Надвірнянська районна державна адміністрація Відділ освіти Надвірнянської РДА

Гарячі телефони

КП «Надвірнянський житловик»

черговий - 26275

КП "Надвірнаводоканал"

диспетчер (робочі дні 8.00-17.00) - 29067

оператор водозабору (цілодобово) - 28474, 0673448010

черговий (вихідні та святкові дні) - 79806

КП "Надвірнакомунсервіс"

22248

робочі дні (8.00 - 17.00)

Безпечне місто

Оголошення

Актуальне відео

Надвірна – шлях до Карпат

Стерилізаційний пункт у дії

Капремонт системи водовідведення на Ломоносова, 5

Міський голова про зустріч з керівництвом ПАТ “Укрнафта”

Вирішення питання поводження з побутовими відходами

Переможці Бюджету участі 2018

Безпека в місті

Відеозвіт міського голови Зіновія Андрійовича та Надвірнянської міської ради за 2017 рік

 

 

 

Відеоархів

Децентралізація влади

26.06.2020

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля ” Нове будівництво міських очисних споруд продуктивністю 9400 м3/добу на вул. Рамішвілі , (урочище «За залізницею») в м. Надвірна Івано-Франківської області”

___________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля, не зазначається  субєктом господарювання)

20206245993

( реєстраційний  номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої  діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля, не зазначається  субєктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

” Нове будівництво міських очисних споруд продуктивністю 9400 м3/добу на вул. Рамішвілі ,  (урочище «За залізницею») в м. Надвірна Івано-Франківської області”

  1. Інформація про  суб’єкт  господарювання

 Надвірнянська міська рада, адреса Івано-Франківська область, м. Надвірна, вул.  Мазепи, 29   Код ЄДРПОУ 04054257

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні  альтернативи 

2.1 Планована діяльність

                Планована діяльність  полягає в  новому будівництві  каналізаційних  очисних споруд  повної біологічної очистки  стічних вод потужністю 9400 м3/добу  на вул. Рамішвілі ,  (урочище «За залізницею») в м. Надвірна Івано-Франківської області. Будівництво  споруд    складається з наступних  технологічних   вузлів: механічного очищення, біологічного очищення, знезараження очищених стічних вод, зневоднення осаду, майданчиків компостування.

                Звіт з оцінки впливу на довкілля підготовлений відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII, п. 3, п.п. 13 – господарська діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти.

2.2 Характеристика планованої діяльності

                На проектовані  очисні споруди  скидаються  господарсько-побутові стоки  м. Надвірна та прилеглих населених пунктів   ( села Стримба, Пнів та Пасічна) де  вони проходять повний цикл очищення з подальшим скидом  нормативно очищеної води в р. Ворона.

                Місце будівництва  нових очисних споруд  прийнято у відповідності до Генерального плану м. Надвірна. Розрахункова  продуктивність  очисних споруд  становить 9400 м3/добу.

                Ефективна робота всього комплексу визначається механічним очищенням стічних вод від нерозчинних у воді мінеральних і органічних речовин в установках М-КОМБІ 350  та біологічним очищення в аеротенках нітрифікаторах де відбувається основне вилучення біогенних елементів і органічних забруднюючих домішок та сполук азоту та фосфору. З метою підтримання епідеміологічної безпеки проводять знезараження очищених  стічних вод перед їх скидом у природу водойму. Комплекс обробки осаду дозволяє зменшити обсяг осаду, що утворюється в процесі очищення стічних вод, доводячи його до стану, що дозволяє транспортувати осад з можливістю наступного його використання в різних областях (наприклад, як добриво) після біотермічного знезаражування на майданчиках компостування.               

2.3 Технічні альтернативи

                В якості альтернативних варіантів технічного характеру розглядались:

 Варіант 1. Технологічна схема з так званим  ендогенним  субстратом, у якій як субстрат  при денітрифікації використовується  власне  активний мул. Однак процес денітрифікації при цьому  йде досить повільно, об’єми  денітрифікаторів  дуже великі і з цих причин розглядувана  схема  відхилена;

Варіант 2. Одномулова  одноступінчаста  схема  нітрифікації-денітрифікації з використанням  в якості  субстрату частини очищуваних стічних вод.  Однак  одночасно із стічними водами  в денітрифікатор  надходить  і амонійний  азот  що зумовлює  його високу  концентрацію  в очищених  стічних водах. З цих причин розглядувана  схема  відхилена.

Варіант 3.  Біологічне очищення стічних вод   за технологічною так званого модифікованого  процесу Людчака-Етінгера з попередньою  денітрифікацією. Ця схема  має достатню  ефективне  вилучення  азоту  із стічних вод.  Цей варіант  прийнятий до проектування як більш ефективний і відповідний до сучасних технологій.

3. Місце  провадження  планованої діяльності, територіальні альтернативи

  • Місце  провадження  планованої діяльності

                Місце будівництва  нових очисних споруд  прийнято у відповідності до Генерального плану м. Надвірна. Ділянка будівництва знаходиться в межах населеного пункту, а саме на його східній окраїні:  Надвірна Івано-Франківської області, вул. Рамішвілі ( урочище «За залізницею»).

                Земельна ділянка розміщення каналізаційних очисних споруд використовується КП “Надвірнаводоканал” на підставі реєстрації речових прав на нерухоме майно (Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права, індексний № 195307356 від 28.12.2019 року). Розміщення очисних споруд, передбачене на території площею 4,5454 га (кадастровий номер земельної ділянки – 2624010100:12:001:0010). Цільове призначення ділянки – 11.04 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).

3.2 Територіальні альтернативи

                Розміщення очисних споруд передбачається на земельній ділянці відповідно цільового призначення та згідно затвердженої містобудівної документації  – територіальні альтернативи відсутні.

 4.Соціально-економічний вплив планованої діяльності

                Шкідливих викидів в атмосферне повітря   від роботи очисних споруд  , які можуть спричиняти  негативні наслідки  для здоров’я і життя населення,  немає, тому екологічний ризик  при реалізації  виробничої діяльності  практично відсутній,  а залишкові впливи  на навколишнє середовище не виходять за  нормативні межі.  Будівництво  очисних споруд  м. Надвірна сприяє  створенню  16 нових   робочих місць.

5. Загальні  технічні характеристики, у тому числі  параметри  планованої діяльності

                Потужність очисних споруд – 9400 м3/добу. Скид стічних вод в природну водойму становить 3431 тис м3 в рік. Площа земельної ділянки під очисні споруди — 4,5454 га.

6. Екологічні та інші обмеження  планованої діяльності за альтернативами

                Екологічні  обмеження  виконання будівництва очисних споруд визначаються  вимогами  Законом України “Про охорону навколишнього середовища”, Водного Кодексу України та Правилами охорони поверхневих вод від забруднення  зворотними водами. При будівництві очисних споруд , впроваджені нові технологічні процеси та устаткування, а також в процесі експлуатації цих об’єктів забезпечується екологічна безпека людей, раціональне використання природних ресурсів, додержання нормативів шкідливих впливів на навколишнє природне середовище. При цьому  передбачається збирання та утилізація відходів, виконання інших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров’я людей.

7. Еколого- інженерна підготовка і захист  території за альтернативами

                Згідно ДБН В.1.1-24-2009 , ДБН В.1.1-12:2014  спеціальні вимоги до  інженерної підготовки   території не вимагаються.

8. Сфера , джерела та види можливого впливу на довкілля

                При реалізації планованої діяльності з будівництва каналізаційних очисних споруд м. Надвірна   у відповідності до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» можливі наступні ймовірні впливи  планованої діяльності на фактори довкілля:

8.1 Вплив на здоров’я населення

                Вплив на здоров’я населення оцінюється як допустимий оскільки концентрації забруднюючих речовин від джерел забруднення навколишнього середовища ділянки, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери на межі санітарно-захисної зони по усіх інгредієнтах не створюють перевищення  ГДК;         

8.2 Вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття, землі, ландшафтів

                Підприємство не зачіпає території сільськогосподарських об’єктів. Видів тварин, які занесені до Червоної Книги України та регіонально рідкісних тварин  Івано-Франківській  області на території, де буде проводитись планована діяльність не має. Територію планованої діяльності не перетинають шляхи міграції птахів та тварин.

                Прийняті в проекті рішення щодо мінімізації впливу на об’єкти природного середовища, а також компенсаційні заходи дозволяють стверджувати, що значний вплив на рослинний світ спостерігатися не буде.     

8.3 Вплив на геологічне середовище

             Руйнування геологічного середовища при експлуатації об’єкту не відбувається.

8.4 Вплив на водне середовище

                Скид  нормативно очищених стічних вод здійснюється в р. Ворона ( за межами міста) , яка має  комунально-господарське водокористування. Ступінь очищення стічних вод  відповідає  Правилам  охорони поверхневих вод від забруднення  зворотними водами.

                Планована діяльність не чинитиме шкідливого впливу на водне середовище і не суперечить Водному Кодексу України.

8.5 Вплив на атмосферне повітря

                Вплив на повітряне середовище на період проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт здійснюватимуться від роботи двигунів машин і механізмів, місць здійснення газозварювальних робіт, місць складування інертних матеріалів,  зварювання поліетиленових труб, фарбувальних та земляних робіт. За характером вплив носитиме періодичну, тимчасову і неодночасну дію. Усі джерела викидів забруднюючих речовин мають руховий характер, їх концентрація на одному майданчику виключається.

                Сумарні викиди під час проведення підготовчих та будівельно-монтажних робіт складають 80,712 т/рік, в тому числі парникові гази (вуглецю діоксид, метан та оксид діазоту) ‒ 13,07336 т/рік.

                В результаті експлуатації об’єкту  КОС в повітря, від 11 джерел викидів забруднюючих речовин, виділятимуться: оксиди азоту, діазоту оксид, аміак,   метилмеркаптан,етилмеркаптан, сірководень,  вуглецю оксид, вуглецю діоксид, метан, пил.

                Сумарні викиди від очисних споруд каналізації м.  Надвірна  складають 9,0534 т/рік, в тому числі парникові гази (вуглецю діоксид та метан ) ‒ 8,929 т/рік.

                Концентрації забруднюючих речовин від джерел забруднення навколишнього середовища, з урахуванням існуючого рівня забруднення атмосфери на межі санітарно-захисної зони, по усім інгредієнтам концентрації не створюють перевищення  ГДК.

8.6 Вплив на клімат та мікроклімат

                Планована діяльність не може привести до змін мікроклімату  із-за відсутні виділення теплоти, інертних газів, вологи.

8.7 Вплив на ґрунти

                В процесі підготовчо-будівельних робіт вплив на грунти  незначний .

                При здійсненні планованої діяльності утворення неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт, не передбачається.

                Планована діяльність не передбачає зростання існуючих статичних навантажень на ґрунти, динамічні навантажені виключені, можливість підтоплення ґрунтів виключена.

                На підставі викладеного, можливо зробити висновок про те, що вплив на земельні ресурси та надра буде допустимий.

8.8 Вплив на матеріальні об’єкти, архітектурну, археологічну та культурну

спадщину

                Вплив об’єкта будівництва на культурну спадщину не прогнозується. Впливу на матеріальні об’єкти, архітектурну, археологічну та культурну спадщину планована діяльність не завдасть.

8.9 Вплив на соціально-економічні умови життєдіяльності людини

                Проведення будівництва каналізаційних очисних споруд м.  Надвірна передбачає встановлення нового сучасного обладнання, використання сучасних технологій та матеріалів, що покращить якість очистки стічних вод та позитивно вплине на якість життя населення.

                Під час проведення будівельних робіт  КОС зросте рівень зайнятості місцевого населення, та приріст податкових надходжень до міського бюджету.             

                Оскільки забруднення повітряного басейну, водного середовища, грунтів і інших компонентів навколишнього середовища не перевищуватиме нормативне, рівень впливів на соціальне і техногенне середовище можливо вважати  допустимим.

9.Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати  значний  вплив на довкілля  та підлягають  оцінки  впливу на довкілля

                Згідно   п.13  ст. 3  Закону України  “Про  оцінку впливу на довкілля” ( господарська діяльність, що призводить до скидання  забруднюючих речовин у водні об’єкти)  об’єкт відноситься до другої  категорії видів планованої  діяльності та об’єктів які можуть  мати значний  вплив на довкілля та підлягають  оцінці  впливу на довкілля.

10.  Наявність  підстав для здійснення  оцінки транскордонного впливу на довкілля

                Підстав для здійснення  оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11 Плановий  обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що  підлягає  включенню до звіту з оцінки  впливу  на довкілля

                Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності зі ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

12.  Передбачена процедура  оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

                 Процедура оцінки впливу на довкілля   передбачає  громадське обговорення згідно ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

13.  Проведення та процедура  громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації  інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки  впливу планованої діяльності на довкілля

                Громадське обговорення  планованої діяльності   відбувається  у відповідності до п. 6 ст. 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23.05.2017 року.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

                Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання дозволу на будівництво міських очисних споруд продуктивністю 9400 м3/добу на вул. Рамішвілі ,  (урочище за залізницею) в м. Надвірна Івано-Франківської області.

15.  Найменування  уповноваженого територіального органу до якого  надаються  зауваження  і пропозиції та строки  надання  зауважень і пропозицій

                Управління  екології та природних ресурсів Івано-Франківської  облдержадміністрації,76014, м Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23А

 e-mail: main@eco.if.gov.ua

Телефон: (0342) 52-61-50

Контактна особа Пліхтяк Андрій Дмитрович

Вверх